0 2244 5599 SUANDUSIT295@gmail.com

Lecture Room

          Suan Dusit The Open มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีบริการห้องอบรมพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และบริการ Coffee Break

ประเภทห้องอุปกรณ์ภายในห้องอัตราค่าบริการ (ต่อวัน)
ห้องอบรมสัมมนา
(60 ที่นั่ง)
ไมโครโฟนแบบมีสาย 2 อัน
ไมโครโฟนแบบไร้สาย 2 อัน
แฮทโฟน 1 อัน
Apple Tv 1 เครื่อง
โปรเจคเตอร์
8,000 บาท
(ไม่รวมอาหารว่าง)